Ferie med ro i sindet

Ferie med ro i sindet
Overblik / Planlæg din tid

Ferie med ro i sindet

Lav en tjekliste allerede nu, og gå på ferie med ro i sindet

Op til en ferie vil der typisk være ekstra arbejdsopgaver, der skal være styr på. Vi vil helst gå på ferie med god samvittighed og med vished om at alle opgaver er løst. Du kan derfor allerede nu udarbejde en tjekliste med de opgaver, du skal tage hånd om inden ferien.

Listen varierer selvfølgelig fra job til job, men her er et bud de opgaver en tjekliste kan og bør indeholde.

HUSK at:

  • Sætte autosvar eller videresendelse på din e-mail
  • Ændre besked på din tlf. svarer
  • Få sat tid af i kalenderen til de ting, som du skal nå inden ferien
  • Sætte tid af til gennemgang af sager, der skal videregives til kolleger
  • Få ajourført lister
  • Meddele kunder, samarbejdspartnere, m.fl. at du holder ferie
  • Sætte tid af til uforstyrret tid på den første arbejdsdag efter ferien, så der er ro til at få styr på indbakken, som jo desværre ikke står stille i ferien.

Når din liste er færdig, kopierer du den ind som en opgave i din opgaveliste eller kalender, og sætter den til den dato, hvor du vil påbegynde nogle af opgaverne.

Når du har færdiggjort de opgaver du kan, sætter du igen tjeklisten frem til en dag du igen kan udføre nogle af opgaverne, og det fortsætter du med indtil alle opgaver er løst. På den måde slipper du for dagligt at tænke på, hvad du skal have nået inden sommerferien, og på den måde véd du at der er afsat tid til alle opgaverne.’

Når alle opgaver er løst, kan du gå på ferie med ro i sindet og med vished om, at du har nået, det du skal.

Husk at gemme din tjekliste, da den kan genbruges næste gang du skal på ferie.

Rigtig god afslappende sommer! 🙂

Tilføj kommentar her