Herunder kan du læse udtalelser fra vores kunder, og finde cases fra DK Company, Dansøe og JFP.


JØRGEN FRIIS POULSEN a/s

Jeg var ikke klar over hvor mange ressourcer jeg egentlig brugte på at huske, men da jeg fik sat tingene rigtigt op, lagt det korrekt i kalenderen og opgaver opdagede jeg hvor mange ressourcer jeg havde brugt på at huske på tingene. Alt bliver husket ”for” mig og jeg har vundet et større overblik og meget tid på ikke hele tiden skal tjekke op på hvornår og/eller hvor langt en opgave er nået, jeg har styr på den!!

Jeg var af den overbevisning at jeg ikke havde behovet eller kunne ”tjene” ret meget på at køre med tom indbakke, tingene listet op i kalenderen og opgaver, men jeg er blevet omvendt og skal aldrig tilbage til: ”jeg kan sagtens huske det, og det fylder ingenting i mit hoved”

METTE HEDEGAARD PEDERSEN


SIKA FOOTWEAR 

VED SIMPLE TRIN kan du spare tid, øge effektiviteten og skabe hurtigere resultater i din dagligdag.

Vi skal forholde os til enorme mængder af informationer hver dag, men samtidig øge produktiviteten.

Det stiller store krav i dagligdagen og en god start kunne være en forbedring af din E-mail håndtering.

En del AHA oplevelser kom der ud af kurset ved Time Consult – Jean Hausgaard-Olesen – “Vind tid – skab overblik”. 

  • Bredere udnyttelse af Outlook
  • Bedre planlægning af dagen og ugen
  • Prioritering af opgaver, kalender og mail
  • Bedst mulig tidsanvendelse, ingen spildtid
  • Oprydning både i Outlook, på skrivebordet (og i mot hoved)
  • Bedre struktur og organisering af hverdagen
  • Skabe samlet overblik giver mere ro og tid til andre opgaver

Så ingen overspringshandlinger mere for mit vedkommende, det er de små ændringer i hverdagen der giver overblik og mere energi.

BIRGITTE STILHOFF MÜLLER


HÜBSCH 

“Efter kurset med Time Consult har vi oplevet en generel højere effektivitet på flere områder af det daglige arbejde. Vi er blevet udstyret med nogle IT-værktøjer, som hjælper os i vores arbejde, men samtidig har vi oplevet en adfærdsændring blandt medarbejderne, som deltog på kurset, som har givet dem bedre overblik og mere struktur. Dette gavner naturligvis hele virksomheden, når vi kan arbejde mere effektivt og udnytte tiden bedre”.

DANIEL HENRIKSEN


AUNETTO A/S

“Jeg synes, at det var et godt kursus og Jean og Mette er gode til at få det forklaret på en brugbar måde. Hvis jeg skal fremhæve noget specifikt, vil jeg sige at få information og hjælp til opsætning af de mange ”smarte” funktioner, som der er i Outlook og som jeg ikke kendte til, har været en kæmpe gevinst for mig. Jeg sparer omkring 50 min. om dagen ved brug af alle disse funktioner”.

MOGENS KJÆRSGAARD 


CONNECT ACCESSORIES

“Super fedt kursus! Nu er jeg ny i branchen, og havde ikke den store mailboks at “rede ud i”, men jeg fik mig en masse gode input jeg kan tage med fremover, for at holde overblik og skabe ro i min Outlook”.

PERNILLE LETH


GRÅKJÆR A/S
“Jeg har helt klart fået meget ud af kurset. Jeg synes selv, at der var styr på min opgaveliste før, men nu er der i højere grad sat system i de faste- og adhoc-opgaverne. Det giver mig overskud til i endnu højere grad, at være opmærksom på kundernes behov, og dermed være med til at skabe de løsninger, som de sætter pris på”.

CLAUS PERSSON, Tegnestueleder


BIKE TOYZ
“Jeg har lært at blive bedre til at strukturere og planlægge min hverdag! I et tidligere job lærte jeg mig selv, at for mig var det vigtigt med en tom indbakke, når jeg tog hjem om aftenen, men det betød ikke nødvendigvis at mit hoved var clearet, når jeg tog hjem. I stedet havde jeg mange ting, jeg skulle huske til næste dag. Disse ting var i mit hoved i stedet for i min kalender. I dag når jeg går hjem fra job er min indbakke tom og mit hoved er clearet fordi alt hvad jeg skal huske er noteret i kalenderen!”

CARINA H. NIELSEN


GLOBE SYSTEMS
”Tom indbakke – det er sindssyg fedt at stå op til”

MORTEN P. KIRKEGAARD, Sales Manager Large Enterprises


SCANVÆGT
“Jeg har nok sparet 1½ time om dagen efter den første dag på minikurset”

LONE LARSEN 


JFP A/S
“Et dagligt mail helvede prægede min arbejdsdag. De fleste mails var beskeder, som tog under 5 minutter at håndtere, men de blev hele tiden udsat: det må man tage senere ! Hvilket ofte gav dårlig samvittighed. Dejligt med nye redskaber og metoder til at få en mere effektiv arbejdsdag. Ros til underviseren for med sit engagement og evne til at ramme spot on på hver kursists “svaghed”

NIELS SCHJERLUND NIELSEN


SPAR NORD HERNING
“Jeg har flere gange prøvet noget lignende uden held, og jeg troede derfor heller ikke, at det ville virke denne gang. Det gjorde det! Nu har jeg set lyset og det er fantastisk med en tom indbakke”

PETER LINDHOLM, kunderådgiver 


EMSEMBLE MIDTVEST
“Jeg vil gerne endnu engang sige tusind tak for et virkelig godt og informativt kursus! Jeg bruger jeres råd konstant og er blevet meget bevidst om, hvordan jeg arbejder – og jeg ”træner” mig selv til, at holde fast i gode arbejdsformer og planlægge min opgaver så godt jeg kan. Og jeg kan allerede mærke et større overskud, overblik og hvordan det får mig til at være mere effektiv”

NICHOLAS PILVANG, Projektmanager 


HERNING KOMMUNE
”I en tid, hvor der er øget pres på de kommende budgetter , er det væsentligt at vi til stadighed formår at økonomisere med de ressourcer vi har. Time Consult har været tilknyttet indkøbsafdelingen med henblik på at sætte fokus på interne arbejdsmetoder og effektivisering.

Time Consult forløbet har positivt adskilt sig fra traditionelle kurser ved at være ’hands-on’-orienteret og har givet en introduktion til en endnu mere struktureret arbejdsform, formidlet med stor indlevelse og respekt for den enkelte medarbejder. Udbyttet er individuelt og har for mig personligt betydet et ryddet skrivebord og en mere strukturereret arbejdsform”

HELLE SCHJERMER, Indkøbschef


CONNECT ACCESORIES
“Forløbet med Time Consult har givet mig nogle ledelsesmæssige redskaber til at hjælpe medarbejderne med at håndtere arbejdsopgaverne i hverdagen Vi er begyndt at bruge Outlook mere og udnytte nu det system vi havde i forvejen Vi har fået speedet op på at få struktur og rutiner er blevet indarbejdet i organisationen, Medarbejderne og jeg selv, er blevet mere afbalanceret, der er ikke så mange hovsa ting der dukker op Så har vi fået ryddet op  – det er fantastisk og giver masser af ny energi til at tænke på det ting der skal udvikling”

MARTIN JUSTENSEN, Direktør


BOMIDTVEST
”I Bomidtvest har alle i den administrative organisation været igennem et fælles forløb fra Time Consult over 6 måneder. Udbyttet har været konkrete tidsbesparelser, en fælles værktøjskasse og forståelse for tid, overblik, struktur. Desuden er alles kendskab til Outlook som minimum blevet fordoblet, og vi forstår nu bedre at udnytte mail, kalender og opgavesystemet i Outlook.

I vores arbejde med at få skabt nogle gode vaner og rammer for, hvordan vi arbejder effektivt med respekt for den enkelte medarbejder, har forløbet skabt den forandring i organisationen, som vi havde håbet på. Bomidtvest har allerede nu valgt at bruge Time Consult til fremtidige udfordringer vedrørende effektivisering af den enkelte medarbejders tid, hvor det vurderes nødvendigt”

PER DYHR JENSEN, Direktør


DK COMPANY
“Hos DK Company har vi brudt med vores faste vaner og tidsrøvere og fået en mere tidsbesparende og effektiv måde at arbejde på. Vi har fået ro til at arbejde fokuseret med de ting, som er vigtige, og som virkelig flytter noget hos os.

Vores ledelse og medarbejdere har ved en struktureret arbejdsgang fået overblik og overskud samt minimeret risikoen for stress betydeligt.

TIME™ redskaberne er simple, hurtige at implementere og kan bruges af alle faggrupper, alle steder i en organisation eller privat.

Vi fastholder os i de gode vaner ved halvårlige opfølgninger og konstant uddannelse af nye medarbejdere”

JENS POULSEN, CEO

DK_COMPANY_case


JFP A/S
“Jeg  har fået meget mere tid, kan give mine kollegaer, kunder og samarbejdspartnere hurtigere svar”

DORTE HARTVIG, Kvalitets- og arbejdsmiljøchef

JFP_case


ID
“Time Consult har afholdt kurset ”Vind tid – Skab overblik” i vores administration. Kurset har styrket en effektiv og kvalitetsbevidst kommunikationen internt på mail”

Den enkelte har fået gode redskaber til at planlægge hverdagen mere effektivt, så der er tid til at fordybe sig i den enkelte opgave,
og planlægge sin hverdag, så man er på forkant med opgaverne i stedet for at udføre ”brandslukningsopgaver”

KRISTINE LUNDFOLD, Direktionsassistent


BIOMAR
“I have really followed up on the techniques. It bloody works. I feel much more relaxed and on top of things”

DAVID OWEN, BioFarm Team


HRT TEXTILES A/S
“Time Consult har givet mig redskaberne til, at kunne organisere og planlægge mit arbejde i en stresset hverdag. Et system hvor jeg ikke glemmer noget, og har de redskaber, som jeg har brug for.

Kalenderen er min ”anden” hjerne, der husker for mig, mails arkiveres indtil, de skal behandles, og ikke mindst det at få ryddet op på mit bord. Ude af øje og sind, det bruger jeg ikke mere kræfter på i baghovedet.

Det har givet mig, så meget luft til hjernen og den bonus oveni, at jeg nu har overskud i hverdagen.

“Do it once and do it right, giver nu mening”

MARGITH BUELUND, Salgsbackup


NYBO JENSEN
“Første dag var umiddelbart den mest givende, da vi bl.a både fysisk og it-mæssigt skulle ind og omorganisere vores skriveborde og indbakker. Dernæst skulle der arbejdes med vores noget indgroede vaner – en svær nød at knække for de fleste:-)

Her efter vores sidste kursus- og opfølgningsdag nyder jeg personligt stor gavn af den nye struktur og arbejdsstyring. Min indbakke holdes hårdt nede på et absolut minimum, min kalender bruges flittigt og opgaverne er linet op med terminer og kategorier. Nemt og overskueligt.

Bevidstheden om at der hele tiden skal arbejdes med det er der og i Salgsgruppen vender vi jævnligt det ny-tillærte. Vores øvrige kollegaer nyder også godt af vores nye arbejdsmetoder”

CONNIE HØJER BONDE, Intern Salgsleder


KBH. KOMMUNE, SOCIALFORVALTNINGEN
“Jeg har fået en masse redskaber og begreber der i dag flyder naturligt i min enhed, og har haft rigtig positiv effekt på overblikket, prioriteringerne og den indre ro”

CHARLOTTE N. KJÆR, udviklingschef


ORBICON
Forløbet har helt sikkert givet mig en bedre arbejdsdag. Mit skrivebord og min indbakke er stadig ryddetDet giver mere energi at møde op til et ryddet bord. Man kan også bedre slappe af efter fyraften når man er sikker på at der ikke har gemt sig en mail et sted i indbakken, som man burde have reageret på. Derudover, har jeg fået en bevidsthed om hvordan jeg prioriterer mine opgaver

LARS CHR. HJØRNHOLTTeknikumingeniør


FERMATEN
Før vi var under behandling af Time Consult, blev hverdagen i høj grad styret af alle de ting, der hele tiden opstod og af alle de brande, der hele tiden skulle slukkes.

Den konstante følelse af, at der var en enorm stak af opgaver, der bare ventede og blev udsat sikrede en fast dårlig samvittighed.

Der kommer stadig en helt masse ting ind på skrivebordet, og der er stadig en ildebrand, der skal slukkes i ny og næ. Men på grund af de værktøjer vi har lært af Time Consult har vi overblik til at prioritere.

Det har givet mere overskud til at bruge kræfterne på de ting, der virkeligt betyder noget for Fermaten.

Og det giver en langt bedre samvittighed at vide hvilke opgaver, der ligger og ikke mindst, at vi er trygge ved, at vi ikke taber noget på gulvet eller lægger det mellem to stole”

BRIAN BRUHN, Tidligere Daglig Leder


DANSØ ASSURANCE
25% mere tid – set i bakspejlet brugte jeg vel 25 % af en arbejdsdag på at se på de samme mails, opgaver og plastic charteks, uden at er forsvandt en eneste opgave på det.

MICHAEL ANDERSEN, Indehaver

DANSØ_case


FAERCH PLAST
”Jeg har fået styr på opgaver og er klar i hovedet, når jeg går hjem fra arbejde og kommer igen næste morgen. Jeg husker det jeg skal, og taber ingen opgaver mere ved at have fået tingene ud af hovedet og ind i enkle systemer”

HENRIK DALGAARD, Marketing


Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse, når du bruger den. Cookies anvendes til væsentlig drift af dette websted og er allerede blevet indstillet. For at finde ud af mere om de cookies vi bruger og hvordan man sletter dem, se vengligst vores cookie- og privatlivspolitik.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close