Den nye arbejdsplads post corona

onenote-2
Husk pauserne / Optimering af møder / Personlig effektivitet / Planlæg din tid / Planlægning

Den nye arbejdsplads post corona

Lad os udnytte erfaringer og nytænke den optimale arbejdsplads post corona

Det er mit håb, at alle virksomheder vil udnytte den unikke mulighed corona-tiden har givet os til at kigge på, hvor medarbejderne (i højere grad end før corona) skal kunne udføre sine arbejdsopgaver. Nemlig hvor det er mest hensigtsmæssigt og skaber mest værdi – både for den enkelte medarbejder og organisationen.
Som individer og teams er vi forskellige, og hvad der fungerer godt ét sted, fungerer ikke nødvendigvis godt et andet sted.

De fleste kan derfor ikke lave en “one-size-fits-all”-model for hjemmearbejde i hele virksomheden/organisation, da der kan være vidt forskellige opgaver, hvor nogle opgaver kræver fysisk tilstedeværelse, mens andre opgaver kan løses på distancen.

Ud over hjemmearbejde skal vi også forholde os til, hvordan arbejdspladsen skal indrettes. Hvordan håndteres og udvikles fremtidens møde, hvor der både er fysiske og remote deltagere? Er det fortsat nødvendigt med samme antal kontor-kvadratmeter, uden at det går ud over det gode arbejdsmiljø? Eller kan man lave aftaler om hjemmearbejdsdage?
Der er en unik lejlighed til, at man i teamet eller virksomheden drøfter den bedste praksis i forhold til arbejdspladsen, kontoret og hjemmearbejdet m.m.

Der er et åbent vindue til at tage det bedste med fra corona

Selvom det så småt er ved at lysne forude, er der nu et klart og åbenlyst vindue, hvor virksomhederne har mulighed for at udnytte erfaringerne fra nedlukningen og nytænke rammerne for vores arbejde, så vi kan tage det bedste med os i indsatsen for at skabe et godt arbejdsmiljø og tilgodese de behov og ønsker, der er opstået i kølvandet på en periode, hvor vi har afprøvet nye arbejdsformer.

Jeg håber, at alle vil fortsætte med at udnytte erfaringerne fra corona, specielt når vi vender tilbage til mere normale tilstande.

Se mere på www.backtowork.dk, hvor 4 specialister giver dig 10 effektive post-corona værktøjer, du omgående kan omsætte i din hverdag og organisation.

Tilføj kommentar her