Hjemmearbejde er kommet for at blive

nelly-antoniadou-9X1P46Y2KJo-unsplash
Hold fokus / Personlig effektivitet

Hjemmearbejde er kommet for at blive

Forsikringsselskabet Codan indfører nu 40 procent mere hjemmearbejde for virksomhedens medarbejdere. Altså 1-2 dage om ugen hvor medarbejderne arbejder hjemme. Det kom efter en rundspørge hos de ca. 1100 medarbejdere på Codan, hvor omkring 80% – altså størstedelen af medarbejderne tilkendegav, at de ønskede 1-2 dage om ugen.

Hos Codan forventer man at få gladere medarbejdere og dermed også mere tilfredse kunder. Dog negligerer de ikke, at en lavere omkostning i antallet af kvadratmeter også er en positiv sidegevinst ved delvist hjemmearbejde

Der kan være både fordele og ulemper ved hjemmearbejde

Corona har vendt op og ned på vores arbejdsliv. Rigtig mange har arbejdet hjemmefra, og det har gjort os meget klogere på, hvordan det egentlig fungerer, når vi arbejder hjemme.

Det er helt klart en fordel, når der er tale om komplekse opgaver, som kræver koncentration og fordybelse, fordi vi kan sidde alene i fred og ro hjemme.

Vi bliver ikke afbrudt i vores arbejde, og afbrydelser er en af de største årsager tidsrøvere i hverdagen. Der er ikke kolleger, som pludselig kommer og inddrager dig i en opgave eller et møde.

Mange møder, der klares via Teams, Zoom og lignende, varer ofte heller ikke så lang tid som almindelige møder.

En medarbejder fra MAN Energy Solutions i Danmark beskriver hjemmearbejdet sådan:

”Der er flere fordele ved at kunne arbejde hjemme fra. Det giver gode muligheder for fordybelse i komplekse opgaver. Ud over det har det vist, hvor mange ting der faktisk kan klares via Teams, og ikke nødvendigvis kræver en fysisk tilstedeværelse. Det kan gøre kundemøder samt samarbejde mere effektivt (og mindre bekosteligt) fremover”.

Vi får mere tid af at arbejde hjemme, og i en travl hverdag med børn, aktiviteter og daglige gøremål er det en stor fordel at spare transporttiden. Arbejdet kan påbegyndes tidligere, og så er der plads til enten en længere pause i løbet af dagen eller at man kan afslutte tidligere.

Vi er sociale og har behov for relationer i vores daglige arbejde. Det bliver aldrig det samme nærvær, vi kan have digitalt. Derfor er en kombination af hjemmearbejde og at skulle møde ind på kontoret en rigtig god ide.

Vi har lært af Corona

Før nedlukningen var mange virksomheder tilbageholdende med at tillade hjemmearbejde i frygt for, at medarbejderne ikke får lavet det, de skulle. Det er dog rent faktisk helt modsat.

Der er set flere, der har arbejdet for meget. Medarbejderne arbejder flere timer, fordi de føler, at de skal være mere til rådighed. Mange har svært ved at slukke for pc’en hjemme. De har også svært at få holdt de pauser, de har behøver, for at kunne lade op i løbet af dagen – tænk nu hvis chefen ringede når man holdte sin pause.

Hjemmearbejde stiller derfor større krav til lederne om at forventningsafstemme i forhold til tilgængelighed, så medarbejderne kan holde pause med god samvittighed, hvis hjemmearbejde skal være en succes. Der skal være gensidig tillid. Pauserne er ofte der, vi får de gode ideer til at komme videre med vores opgaver, og de er vigtige, hvis vi skal kunne holde fokus.

Det kan også være svært at bevare motivationen, hvis man ikke ser sin leder, og ingen feedback får på sit arbejde. Det er derfor vigtigt, at der er en dialog mellem leder og medarbejder samt nogle klare aftaler i forhold til prioritering af opgaver og feedback. Her har vi hørt om flere virksomheder, der har indført et kort onlinemøde med nærmeste leder eller team, hvor de starter dagen med 15 minutters gennemgang af, hvad de forskellige medarbejdere skal bruge dagen på. Et slags statusmøde om hvor vi er og hvor skal vi hen. Mødet kan også bruges til at kortlægge, om nogle har brug for inputs fra kolleger.

Fordelene ved hjemmearbejde:

 • Mere fokus, koncentration og effektivitet
 • Ingen støj og distraktioner
 • Færre afbrydelser
 • Mindre tid på møder
 • Ingen transporttid

Ulemperne ved hjemmearbejde:

 • Mangel på social kontakt
 • Risiko for at medarbejderne arbejder for meget, ikke får holdt pauser mv., det kan i værste fald lede til stress
 • Lav motivation, hvis der ikke er dialog med nærmeste leder

Det er ikke alle, der ønsker hjemmearbejde, og det er heller ikke alle mennesker eller jobs, der egner sig til hjemmearbejde – man bør se på opgaverne, da nogle egner sig bedre end andre til hjemmearbejde. For manges vedkommende består jobbet af begge dele – noget der kræver vores tilstedeværelse, og andet hvor fordybelse og ro er vigtigt.

Som vi kan se hos Codan, er det størstedelen, der ser fordele ved delvist hjemmearbejde.

Gode råd til hjemmearbejde

 • Sørg for at forventningsafstemme med din chef i forhold til hvornår du er til rådighed samt din opgaveprioritering
 • Indret en arbejdsplads du kan forlade, når du ikke længere arbejder, så du får afgrænset arbejde og fritid
 • Husk at holde pauser, så du forbliver effektiv

Hjemmearbejde kan altså skabe værdi både for individet, for virksomheden og for samfundet pga. en lavere miljøbelastning. Så alt i alt – delvis hjemmearbejde er kommet for at blive.

Hvis du vil have flere redskaber til hjemmearbejde, så læse mere her:

Andre relevante links:

Tilføj kommentar her